28.12.2023

Úklid hřbitova

Dne 28. 12. 2023 bohužel nemohl být zcela uspokojivě po předchozí sněhové nadílce dokončen úklid hřbitova. Při manipulaci došlo k nezaviněné havárii, kdy praskla přední osa soukolí. Jde letos již o třetí závadu na starém stroji Tera Vari, který je momentálně "nejmodernějším" polyfunkčním strojem v obci. Vzhledem ke stavu obecní techniky - stáří strojů spojené s mnoha poruchami, bude nutné přijmout taková opatření, aby obec měla použitelnou a spolehlivou moderní techniku, na kterou bude spolehnutí. Rád bych zdůraznil, že většina závad není způsobena špatnou neodbornou manipulací, ale únavou starých strojů.

Po dokončení servisu stroje v Kvíčovicích se bude v úklidu hřbitova pokračovat.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram