07.11.2023

Veřejná prezentace Krajinotvorná studie Semněvice

Vážení spoluobčané,

srdečně vás zveme na společné setkání s doc. Ing. Klárou Salzmann, Ph.D., na kterém bude veřejně prezentována koncepce uspořádání krajiny Semněvic (části analýz). Společně budeme moci nahlédnout do stávajícího stavu zpracování studie a případně se k jednotlivým aspektům studie vyjádřit.

Setkání se uskuteční 8. 11. od 17:00 v malém sále kulturního domu v Semněvicích. Těšíme se na vaši účast.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram