12.04.2024

Veřejné projednání analytické části projektu Zdravá krajina

Dne 17. 4. 2024 se uskuteční v kulturním domě v Semněvicích od 18:00 další veřejné setkání občanů, kteří mohou připomínkovat plán rozvoje krajiny v konkrétním území katastru obce Semněvic i případně v Dalších katastrech, jimiž protéká říčka Chuchla. Přijďte vyjádřit svůj názor na krajinné prvky, které je potřeba rozvinout, rekonstruovat, znovu podpořit, vybudovat. Na základě vypracované studie se mohou obce v povodí říčky Chuchly budoucnu ucházet o dotační tituly, které napomohou daná opatření realizovat.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram