07.06.2024

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 7. června od 14:00 do 22:00 a v sobotu v sobotu 8. června od 8:00 do 14:00. Volit může každý občan České republiky, kterému bylo 18 let. Pokud máte 18. narozeniny v sobotu 8. června 2024, můžete jít volit také, v pátek i v sobotu. Důležité je až sobotní datum, kdy se hlasy sčítají. Účast je dobrovolná.

Volit může také občan jiné členské země EU, pokud splnil potřebné podmínky: má zde trvalý nebo přechodný pobyt a je zapsán na zvlášním seznamu voličů pro evropské volby. Pokud už v České republice v eurovolbách volil v minulosti a ze seznamu se neodhlásil, je v něm veden i nadále a může tedy opět přijít volit.

Využijte aktivně svého práva svobodně volit! více informací k Evropským volbám najdete zde - Volby Evropská unie

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram