16.10.2023

Výměna nádob na tříděný plastový odpad

13. 10. 2023 došlo k odebrání starých nádob na plastový odpad z obce Semněvice, Pocinovice a Šlovice. Nádoby budou nahrazeny nádobami s větší kubaturou a s větším vhozovým otvorem, který umožní komfortnější vkládání plastového materiálu určeného k recyklaci. Nebude už nutné vhazovat tříděný odpad po jednotlivých kusech/ PET lahvích. Malé a již neopravitelné malé nádoby budou odvezeny k recyklaci, do termínu svozu budou umístěny na návsi v Semněvicích. Nové nádoby, které firma naskladnila na návsi v Semněvicích, budou na svá místa odvezena dne 21. 10. 2023. Původní záměr, aby nové nádoby rozmístila na místa tříděného odpadu firma, se neuskutečnil z provozních důvodů na straně firmy.

Nově vznikne místo na tříděný odpad u bytovek. Další velké nádoby na třídění papíru a skla jsou objednány, budou rozvezeny během dalšího kalendářního roku po dodání firmou. Veškerá výměna byla naplánována a je realizována tak, aby obec získala veškeré nádoby zdarma a nezatěžoval se tak obecní rozpočet. Veškeré nádoby bude mít v budoucnu obec v bezplatném dlouhodobém nájmu.

Těmito úpravami se obec snaží přispět k většímu komfortu třídění odpadu. Zároveň obec jedná hospodárně, jelikož se sníží poplatek za četnost svozů, jinými slovy za méně placených svozů placených obcí se odveze více vytříděného materiálu, z něhož má obec finanční příjem.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PEČLIVĚ TŘÍDÍ ODPAD!

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram