29.05.2024

Výměna vápence v obecní vodárně reguluje pH

Na základě upozornění občanů a posledních rozborů vody došlo k mírnému zhoršení pH vody, které ovlivňuje kvalitu filtrace manganu v obecní vodárně. Vzhledem k tomu, že byla úpravna pH instalována společně s celou technologií nově, dalo se těžko předpokládat, jak dlouho budou jednotlivé náplně fungovat. Nyní se zdá, že vápencový substrát bude nutno doplňovat/ vyměňovat cca jedenkrát za 3/4 roku. Tento stav má mnoho proměnných - kvalita odebírané zdrojové vody, množství odběrů ap.

Proč se kvalita vody zhoršuje? Základním předpokladem pro filtraci nevyhovujícího manganu v semněvické zdrojové vodě je pH vody pohybující se nad hranicí pH 7, pokud tato hodnota poklesne, snižuje se účinnost filtrace vody. Vzhledem k tomu, že je pH vody v semněvickém vrtu proměnlivé, nestabilní, nedá se vždy přesně nastavit parametr výměny filtrů.

Semněvická voda má výraznou převahu nežádoucího manganu, o čemž se ví od prvních rozborů vody z vrtu z roku 1995 - třicetinásobné nadlimitní hodnoty. Na základě provedených opatření by voda měla zas splňovat běžný kvalitativní standard pro pitnou vodu. Pro zlepšení funkčnosti byla nastavena větší frekvence proplachu úpravny pH, doposud 1x za 10 dní, nyní nově 1x za 5 dní, prodloužila se i doba aktivního proplachu.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram