26.01.2024

Vyvezení jímky u kulturního domu

Obec Semněvice pokračuje ve vyklízení a čištění veřejného prostoru. Před konáním obecního bálu byla vyvezena zcela přeplněná a dlouhou dobu nevyvážená fekální jímka u kulturního domu. Vzhledem k tomu, že se septik dlouhou dobu nevyvážel, bylo problematické léty usazené kaly a tuky odčerpat. To, co by se běžně zvládlo odčerpat dle sdělení obsluhujícího personálu za 30 minut, trvalo v semněvickém případě 2,5 h., což zbytečně vývoz jímky prodražilo.

Při komplexních přípravách odkanalizování Obce Semněvice obec plánuje na letní měsíce průplach a pročištění kanalizace. Obce a stát by měly od ledna 2021 kontrolovat vyvážení septiků u rodinných domů. Majitelé nemovitostí s odpadem vedeným do žumpy nebo septiku by se měli mít na pozoru. Podle novely vodního zákona hrozí od roku 2023 pokuta v řádech desítek tisíc korun. Doklady o správném vývozu fekálií lidé musí uchovávat až dva roky zpětně.

Za chybějící doklady o vyvezení žumpy hrozí peněžitý trest. Fyzickým osobám mohou úřady vyměřit pokutu až 20 tisíc korun, právnickým osobám dokonce 100 tisíc. Pokutu navíc lze uložit opakovaně, dostat se do křížku s úředníky tak může znamenat velmi nepříjemný problém. Největším problémem však může být dlouho přetrvávající zničení kvality podzemní vody, která zásobuje pitnou vodou ze studní jednotlivé nemovitosti.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram