19.10.2023

Zahájeny přípravy na výsadbu Sousedského stromořadí v Semněvicích

Cílem projektu je výsadba stromořadí ovocných dřevin podél polní cesty, která vede směrem k vodní tůni v Semněvicích - (Vodní nádrž VN1). Součástí příprav pro výsadbu je kompletní revitalizace obecního pozemku, který byl dlouhou dobu neudržován. Budou odstraněny veškeré náletové dřeviny a křoviny. Zachovány budou ale vzrostlé stromy. Nově dojde též ve spolupráci s Pozemkovým úřadem k přesnému zaměření pozemku a cesty, která je momentálně vyježděná v poli, ale ne zcela odpovídá původnímu katastrálnímu zaměření. K předání nově zaměřeného pozemku dojde za účasti všech majitelů sousedících pozemků v pondělí dne 23. 10. 2023.

Na úpravě pozemku se podílí jednak mechanizace agrofarmy Antonína Echtnera, pro začištění méně dostupných míst byla s laskavým svolením starosty Velkého Malahova zapůjčena malahovská obecní technika. Všem, kteří se na přípravě výsadby stromořadí podílejí, Obec Semněvice děkuje. Jmenovitě Josefu Vnoučkovi, Václavu Bauzovi ml., Václavu Urbánkovi st. i ml., Romanu Molnárovi. Po předání zaměřeného pozemku budou ve spolupráci s odborným arboristou označena místa k výsadbě stromů, které v budoucnu obohatí místní krajinu o krásu jarních květů i bohaté podzimní ovocné úrody, zároveň však poskytnou na lokalitě stín, hnízdiště, úkryt i potravní zázemí pro mnohé druhy
živočichů. Dojde ke zlepšení biodiverzity v daném prostoru. Pás stromů bude sloužit
částečně i jako větrolam v otevřené krajině a sníží tak proudění vzduchu a odpar vody
na jejich závětrné straně.

Předmětem realizace projektu podpořeného dotací Plzeňského kraje je výsadba celkem 79 ks sazenic ovocných stromů vysokokmenů (převážně starých odrůd) o obvodu kmene 8-10cm v poměru: 19 ks
hrušní (Pyrus communis v cv.), 20 ks slivoní (Prunus domestica v cv.), 20 ks jabloní
(Malus domestica v cv.), 20 ks třešní (Prunus avium v cv.), které poslouží také jako
genofondový zdroj do budoucna a zatraktivní tak okolí obce pro turistiku a pobyt v obci.

Projekt se bude realizovat jako společná komunitní akce, předpokládá se adopce jednotlivých stromů občany obce, společná výsadba bude probíhat ve druhé polovině listopadu. Termín bude včas oznámen. Do té doby budou občané informováni o možnosti stát se patronem svého stromu. Po společné výsadbě budou jednotlivé stromky označeny informačním popiskem s doplněním jména patrona stromu.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram