31.05.2024

Zrušení termínu konání dětského dne, výstraha ČHMÚ

Vzhledem k k vydané výstraze ČHMÚ a negativní předpovědi počasí spojené s extrémními srážkami, odvolává obec Semněvice konání dětského dne plánovaného na sobotu 1. 6. 2024. Dětský den se uskuteční v náhradním termínu, bude spojen s oslavou začátku letních prázdnin.

Zároveň upozorňujeme občany na předpovídaný extrémní stupeň ohrožení platný od 1. 6. - do 2. 6. 18:00. Vzhledem k vysokému nasycení a velmi vydatným srážkám se očekávají vzestupy hladin toků pramenících v Českém lese (Mže a přítoky, Radbuza). Během soboty pak dojde k prudkým vzestupům hladin s překročením limitů pro 3.SPA. Kulminace se očekává během soboty a neděle. Voda může zaplavovat níže položené obydlené oblasti, komunikace, může omezit lidskou činnost a působit škody v krajině a na majetku. Snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se připravit se na možnost dopadu přívalového deště, vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami - mohou být kontaminovány. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů. Některé silnice a mosty mohou být uzavřeny.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram