Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Pozdně barokní socha s podstavcem od plzeňského sochaře Karla Legáta, datovaná chronogramem do roku 1747. Socha stojí v dominantní poloze na vrcholu pahorku, vymezeném tarasní zdí s oplocením.

DĚJINY

Pozdně barokní socha od plzeňského sochaře Karla Legáta (1715-1783), datovaná chronogramem do roku 1747. Socha byla v minulosti údajně signována nápisem „Carl Legát in Pilsen“, který zmizel. V Knize popisů náboženských soch a křížů z roku 1835 (SOkA Domažlice) se uvádí, že z kamene vytesaná socha s velkou plechovou lucernou stála „ve středu Janovy zahrádky“. Byla pořízena na náklady Maxmiliána Wernera (1716-1790), který byl v letech 1747-1766 farářem v Semněvicích a od roku 1770 arciděkanem a vikářem v nedalekém Horšovském Týně (v kostele sv. Jiří v Semněvicích je dochován náhrobek jeho matky Anny Marie Wernerové z roku 1749).

POPIS

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v horní části semněvické návsi na výrazném zatravněném pahorku, v prostoru před kostelem sv. Jiří a sousedící farou. Plošina na vrcholu pahorku je obehnána kamennou tarasní zdí na půdorysu pravidelného osmiúhelníku, která vyrovnává svažitý terén. Uprostřed polygonální plochy stojí na podstavci pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, čelem obrácená ke kostelu.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Kvalitní pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého s druhotně upraveným a rozšířeným podstavcem. Socha je jednou z raných prací plzeňského sochaře Karla Legáta, datovaná chronogramem do roku 1747. Socha v Semněvicích byla realizována včetně navazujícího prostoru tzv. Janovy zahrádky, který vymezovalo barokní ohrazení se zděnými pilířky s kamennými hlavicemi a koulemi. I přes torzální a havarijní stav sochy a jen částečné dochování historického oplocení se jedná o mimořádně kvalitní barokní soubor z doby před polovinou 18. století, který nemá svým řešením v rámci Plzeňského kraje obdoby. Díky dominantní poloze vytváří mimořádně působivý krajinotvorný prvek, který tvoří spolu s nedalekým památkově chráněným kostelem sv. Jiří a sousední farou kvalitní urbanistický celek na jižní straně návsi.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram