Venkovská usedlost

Venkovská usedlost

ANOTACE

Příklad lidové stavby mladšího data, s bohatě řešeným průčelím, udržující rytmus štítových průčelí, typický pro zástavbu návsi.

DĚJINY

Stavení dle sdělení majitele z r. 1912, část chlévů ze 2. poloviny 19. stol.; stodola z r. 1936.

POPIS

1) obytné stavení 2) chlévy I. 3) chlévy II. 4) kolna 5) stodola 6) holubník 7) brána s brankou Uzavřený areál usedlosti v severozápadní části návsi sestává z obytného stavení, chlévů I, chlévů II, kolny, stodoly, holubníku a brány (zčásti ubourána) s brankou. K obytnému stavení orientovanému do návsi ve dvoře v podélné ose přiléhají chlévy I, chlévy II a v závěru kolna, vše na obdélném podélném půdorysu, se společnou střechou. Dvůr ze severu uzavírá stodola a na jihu vjezd z návsi bránou s brankou. Dvůr úzký obdélný podélný.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram