14.02.2020

Dětský maškarní rej

Po čtrnácti dnech Semněvický kulturní dům opět burácel hudbou a hlaholem. Taneční hudbu tentokrát vystřídaly dětské písničky. V Semněvicích se totiž uskutečnil každoroční dětský maškarní rej pořádaný obcí. Ve čtrnáct hodin v příjemně vytopeném sálu kulturního domu přivítali děti Kája s Beruškou Miluškou a po úvodní písničce na zahřátí už začalo odpoledne plné tance, her a soutěží do kterých se často museli jako pomocníci či parťáci těch nejmenších zapojit i přítomné mámy, tátové, babičky a další příbuzní. Tři hodiny sál vířil princeznami, vílami, králi, kouzelníky a dalšími pohádkovými bytostmi.

Každá soutěž, každá hra či vystoupení byly odměněny sladkostí, nebo plyšovou hračkou tak aby ani ti nejmenší nevyšli naprázdno. 

Vrcholným zážitkem pro děti byla společná fotka s Krtečkem. Spokojenost dětí byla vidět na každé tvářičce. Stejně tak i řada přespolních dospělých oceňovala akci pro děti, protože jak se někteří vyjádřili ,, u nich se nic takového neděje." Tato pochvala zase samozřejmě potěšila organizátory akce.

Po téměř třech hodinách veselí se poslední písničkou a tancem Kája s Miluškou s dětmi rozloučili. Přítomný starosta pan Hálek pak poděkoval všem za účast a pozval všechny na příští maškarní rej a samozřejmě i na další akce, které obec pořádá pro malé i velké.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram