31.08.2023

FINANČNÍ PROGRAMY NA PODPORU PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU. Spolupráce obce s Agenturou ochrany přírody a krajiny

Dne 31. 8. se starosta obce Antonín Kolář setkal společně s Ing. Zdeňkem Myslíkem, který je odborníkem pracujícím dlouhodobě ve státní ochraně přírody – Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde se podílí na financování krajinotvorných programů. Cílem návštěvy bylo společně projít veškeré obecní lokality, kde by v budoucnu obec mohla podpořit aktivity pro revitalizaci zanedbaných a nefunkčních tůní, rybníků, zarostlých cest, remízů ap. Společně s připravovanou krajinotvornou studií, která vzniká pod vedením Doc. Ing. Kláry Salzmann PhD. obec pomalu směřuje k vytvoření uceleného konceptu, který obci umožní sladit zájmy požadavků moderních přístupů k ochraně krajiny s požadavky ekonomickými, kdy je v prioritním zájmu obce umět řízeně využívat dotační programy tak, aby jednotlivé aktivity, které obcí budou realizovány, na sebe funkčně navazovaly a zároveň odpovídaly možnostem pro čerpání dotací z různých dotačních zdrojů.

Pokud bude mít obec k dispozici projektovou dokumentaci, umožní jí to zapojit se do mnoha dotacemi podpořených aktivit. Vzhledem k tomu, že v blízké budoucnosti budou občané oslovováni ve vztahu k nově se rodícímu plánu strategického rozvoje obce, přikládáme následující prezentace jako možnost získávat inspiraci dobrou praxí, ale také pro získání základního přehledu o tom, které aktivity jsou v současné době dotačně podporovány.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram