30.09.2023

Mezinárodní den seniorů v Semněvicích: Přátelské setkání a vděk obce

Přejít do galerie události

V sobotu 30. září 2023 se v obci Semněvice slavil Mezinárodní den seniorů. Tento den je věnován připomenutí a uznání zásluh starších občanů, kteří svým přínosem obohacují společnost. Semněvice věnovaly tuto příležitost přátelskému setkání, kde měli senioři možnost vzpomínat na minulost a sdílet příjemné okamžiky.

Akce byla obohacena bohatým pohoštěním a lahodnými cukrářskými výrobky, které vytvořili studenti SOU Planá u Mariánských Lázní. Tyto výrobky prezentovala Alexandra Bradová, studentka této školy, která se také starala o obsluhu seniorů.

Jedním z vrcholů setkání byla i oslava významného životního jubilea paní Václavy Zelenkové. Starosta obce předal paní Zelenkové blahopřání kytici a dar a ostatní senioři se k přání připojili potleskem. Každá přítomná žena obdržela krásnou růži, symbol vděku a uznání.

Akci obohatila také návštěva studentů z ateliéru krajinné tvorby ČVUT Praha. Ti využili příležitosti k přípravě krajinotvorné studie a vedli rozhovory s pamětníky. Tato interakce přispěla k ocenění kvalit aktivního stáří a aktivního přístupu zájmu o obec a její dění.

Na závěr chceme vyjádřit vděk všem seniorům za jejich pozitivní přínos a dlouholetou práci pro obec Semněvice. Jejich činnost a zájem o společnost jsou nepostradatelné a přispívají k lepšímu a harmoničtějšímu životu v naší obci. Děkujeme vám!

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram