08.12.2023

Mikulášská nadílka

Přejít do galerie události

V den sv. Mikuláše se vesnice Semněvice opět změnila v zázračné místo plné radosti a očekávání. Děti se těšily na příchod svatého Mikuláše a jeho družiny čertů a anděla, kteří přinesli hodným dětem balíčky plné sladkostí, oříšků a malých dárků.

Mikulášská nadílka 2023

Sv. Mikuláš, biskup ze 4. století, je postava spojená s mnoha legendami a příběhy o jeho dobrotivosti a štědrosti. Jeho památka je oslavována po celém světě, přičemž každá země si tuto tradici přizpůsobila svým způsobem. V Semněvicích je Mikuláš oslavován především jako ochránce dětí. Legenda praví, že Mikuláš společně se svými pomocníky – andělem a čertem – přichází večer 5. prosince do domů a odměňuje hodné děti dárky, zatímco ty neposlušné napomíná či trestá. V Semněvicích se ale většinou chválilo.

Mikulášská nadílka 2023

Letos to ovšem bylo při mikulášské nadílce trochu popletené. Předně bylo zvláštní, že se Mikuláš jmenoval Iveta, čerti Jirka a Josef, ale podivné to bylo s andělem Milanem. Své zpoždění v kalendáři vysvětlili panu starostovi tak, že mají poslední dobou jednu šichtu za druhou a prostě se dříve do Semněvic nedostali. To, že kalendář není nafukovací a jména se prostě opakují, to by se ještě dalo pochopit. To, že v nebi i pekle mají spoustu práce, to se dosti podobá našemu pozemskému bytí a pochopit to lze též. Myslím ale, že návštěva anděla Milana je v Semněvicích událost přesahující svou raritností regionální význam. Ať už se mikulášská družina jmenovala jakkoli a z nebe poslali zřejmě nějakého externistu, zaslouží všichni andělé, čerti i Mikuláš veliké poděkování. Snad bude příští mikulášská nadílka v Semněvicích znovu tak krásně zasněžená, jako tomu bylo letos.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram