15.09.2023

Návštěva Karla Reithmaiera v Semněvicích

Dne 14. 9 se uskutečnila návštěva německého novináře Karla Reithmaiera v naší obci. Společně se starostou, panem Antonínem Kolářem, se zabývali možnostmi přeshraniční českoněmecké spolupráce, která by mohla obohatit komunitu obce.

Během setkání jsme diskutovali o potenciálních aktivitách, které by pomohly propagovat hudební dílo významného semněvického rodáka, Rudolfa Leberla. Tato spolupráce by mohla přinést kulturní obohacení nejen naší obci, ale také širšímu regionu. Mluvilo se o možnostech spolupráce hudebních škol, pořádání mistrovských kytarových kurzů aj.

Dalším důležitým bodem jednání byla možnost spolupráce na získání finančních příspěvků, které by mohly být využity k renovaci sochy sv. Jana Nepomuckého, která je důležitou součástí našeho kulturního dědictví obce.

Tato návštěva nám otevřela dveře k novým možnostem spolupráce a rozvoje naší obce. Budeme vás nadále informovat o dalším vývoji a těšíme se na budoucí projekty, které budou prospěšné pro nás všechny.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram