30.04.2024

Pocinovické špekáčkobraní

V předvečer 1. máje se v Pocinovicích uskutečnilo sousedské Pocinovické špekáčkobraní. Na Pocinovické čekalo drobné pohoštění. Byla opět možnost společně posedět a povyprávět si, ale i navštívit kapličku, která při této příležitosti byla otevřena. Starosta obce seznámil příchozí s dalším postupem k připravovaným úpravám pocinovického hřiště, které byly Pocinovickými požadovány při posledním setkání. Vznikla návrhová studie úprav prostranství, která může být nyní připomínkována všemi občany obce tak, aby zvolené řešení co nejvíce vyhovovalo jejich potřebám a především vytvořilo dobré zázemí k rozvoji společného setkávání se, které je pro život malých obcí tak důležité. Cílem je vytvořit takové prostranství, které bude vizuálně oddělené od silnice, bude zde možné využití pro společenské hry, kryté prostranství, altán ap., a mělo by dojít k celkové rekultivaci plochy.

Starosta pečlivě naslouchal připomínkám občanů, které trápí mj. zvýšený průjezd nákladní dopravy Pocinovicemi a slyšel množství stížností na překračování omezené rychlosti v obci. Přítomné seznámil starosta se závěry ze setkání s vedoucím dopravního inspektorátu v Domažlicích a informoval o možnosti petiční akce, která by ve spolupráci s podobně dotčenými obcemi v regionu měla zvýraznit nutnost řešení tohoto problému. Podobně se diskutovalo o oživení kapličky, bylo navrženo konání poutní mše, která by jednou za rok kapličku oživila jako místo duchovního centra obce. Zvažována byla možnost zvonění na zvon v kapličce o významných dnech. V neposlední řadě se mluvilo též o možnosti většího propojení obyvatel Pocinovic se Semněvicemi při obecních akcích. Všem organizátorům patří dík za přípravu akce. Společné komunitní setkávání je živou vodou při utváření zdravé obecní pospolitosti.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram