04.09.2021

Pocinovický nohejbal

Pocinovický nohejbal letos s mezinárodní účastí

V sobotu 4. 9. 2021 se na hřišti v Semněvicích uskutečnil 24. ročník ,,Pocinovického“ nohejbalu. Pro vysvětlenou… před 24 lety založila skupina pocinovických chalupářů tradici každoročních  turnajů v nohejbalu. Zprvu spontánní akce přerostla v oficiální turnaj, který po úmrtí jednoho ze zakladatelů JUDr. Václava Jobáka získal název ,,memoriál Václava Jobáka.“  S rostoucí popularitou turnaje, množstvím přihlášených družstev přestalo hřiště v Pocinovicích stačit, stejně tak nevyhovující logistické zázemí. Proto se turnaj přenesl do Semněvic, ale ponechal si svůj původní název.

A tak se v 8 hodin k zápisu turnaje, organizovaného místními sportovci,  dostavilo 7 družstev, z toho jedno ze SRN.

Počasí pozdního léta sportovcům i fanouškům přáloa pomohlo tak vytvořit příjemnou sportovní atmosféru.

Pozdě odpoledne se mohly sčítat výsledky. Na prvním místě se umístilo družstvo ,,Čukři“. Druhou příčku obsadili ,,Beznoh.“ A  třetí v pořadí ,,Devils.“

Poháry a medaile zajistila obec Semněvice, věcné ceny místní sportovci.

O občerstvení se tradičně postarali manželé Tomčalovi.

Vydařený sportovní den končil při reprodukované hudbě a posezení sportovců i diváků pozdě večer.< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram