28.04.2024

Poutní mše v kostele sv. Jiří

Přejít do galerie události

Dne 28. 4. 2024 se na samém konci pouťového veselí konala Mše svatá k uctění patrona místního kostela sv. Jiří. Kostel sv. Jiří se zaplnil poutnicemi a poutníky podstatně více než v minulých letech. Mnozí byli přilákáni možností pokochat se pohledem na zprovozněný elektrifikovaný oltář. Téměř symbolická byla návštěva mladého německého páru z Norimberka, který v Semněvicích dohledával stopy na život svých praprapředků.

Mši celebroval Mgr. Marek Badida, ve svém kázání připomněl roli světce sv. Jiří, který je zobrazován jako bojovník s drakem, který symbolizuje zlo světa. V kázání bratr Marek hovořil o nutnosti rozlišování dobra i zla i o tom, že duchovní hodnoty by v sobě měl každý cílevědomě pěstovat, k čemuž může napomáhat četba Bible a přemýšlení o významu biblických textů. Sv. Jiří byl připomínán jako mnohočetný patron, zvláště byl zmiňován v roli patrona skautského hnutí. Vždyť považte Svatý Jiří je patronem Anglie, Černé Hory, Etiopie, Gruzie, Georgie, Kanady, Katalánska, Řecka, mnohých měst, ajko např. Barcelony, Bejrútu, Freiburgu, Janova, Lublaně, Moskvy a také Semněvic a mnoha profesí, organizací a nemocných lidí.

Mše byla doprovázena varhanním doprovodem paní JUDr. Jany Kopáčkové z Domažlic a zpěvem paní Bartoňové. Po skončení bohoslužby si všichni poutníci udělali společnou památeční fotku, potom je starosta obce krátce seznámil s historií sochy Jana Nepomuckého, na níž obec získala letos dotaci na I. etapu její záchrany.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram