29.09.2023

Práce na krajinotvorné studii Obce Semněvice odstartovány

Přejít do galerie události

Setkání studentů architektury ČVUT v Semněvicích: Krajinný ateliér Ing. arch. Kláry Salzmann se spolupodílí na vytváření krajinotvorné studie obce

V termínu od 29. září do 1. října se obec Semněvice stala hostitelem výjimečné události, která spojila akademický svět s místní komunitou. Studenti architektury Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) se sešli na setkání v rámci krajinného ateliéru pod vedením ing. arch. Kláry Salzmann v Semněvicích. Toto setkání má za cíl vytvořit podklady pro budoucí rozvoj obce Semněvice a přinést nové nápady pro revitalizaci okolní krajiny.

Studenti se intenzivně věnovali terénnímu výzkumu, aby získali hluboký vhled do aktuálního stavu krajiny kolem Semněvic. Jejich cílem je vytvořit vlastní semestrální práce a výstupy, které budou následně integrovány do nově se rodícího Strategického plánu rozvoje obce Semněvice. Některé z těchto nápadů mohou být dokonce realizovány, což by mohlo přinést významné změny do této malebné oblasti Sedmihoří.

Během víkendu studenti zkoumali nejen okolní krajinu, ale navštívili též farmu Ing. Echtnera, místního farmáře, který jim poskytl nezbytné znalosti o hospodaření v této oblasti. Tato interakce je klíčovým prvkem pro porozumění specifikům místního hospodaření a životního stylu.

V rámci přípravných prací proběhla i debata mezi studenty a místními seniory, která se uskutečnila v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů v Semněvicích. Senioři předali studentům své bohaté zkušenosti a informace o proměnlivých způsobech hospodaření v krajině kolem Semněvic. Mohli využít příležitost sdílet své nápady a názory na to, jakým směrem by se krajinné hospodaření obce mohlo ubírat. Na závěr víkendového pobytu proběhlo setkání na Obecním úřadu v Semněvicích nad projektovou dokumentací obce.

Setkání studentů architektury ČVUT v Semněvicích slibuje přinést pozitivní změny a nové perspektivy pro obec Semněvice. Tato událost je příkladem synergického spojení akademického světa s lokální komunitou, a to ve prospěch většího dobra a udržitelného rozvoje.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram