23.08.2023

Příprava pasportizace obecních budov a veřejného prostranství obce vrcholí

Ve středu 23. 8. 2023 se v Plzni konala schůzka starosty obce s architekty z projekčního ateliéru K světu, s nímž obec spolupracuje při přípravě kvalitních podkladů, pasportů obecního majetku a veřejného prostranství pro vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje obce. Vznikající materiály budou sloužit především k široké debatě s obyvateli obce, aby se řádně prodiskutovaly veškeré možnosti využití obecních prostranství a nevyužívaných obecních prostorů. Ateliér K světu připravuje pasportizaci konkrétních prostorů v obci, následně proběhne dotazníkové šetření, kdy se jednotliví obyvatelé obce budou moci k jejich následnému způsobu využití vyjádřit. Vyhodnocení připraveného individuálního dotazníkového šetření proběhne ve 2. polovině října 2023. Vznikající materiál je důležitý nejen pro zpřesnění vize rozvoje obce, ale také pro zpřesnění požadavků na změnu územního plánu, který je nyní na základě zadání obce přepracováván a je nedílnou součástí k realizaci jakýchkoli plánů na vylepšování obce do budoucna tak, aby jednotlivé dílčí projekty nebyly závislé pouze na obecním rozpočtu, ale mohlo se s rozmyslem čerpat z aktuálně vypisovaných dotačních titulů.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram