06.02.2021

Rozloučení s naším dlouholetým starostou panem Josefem Hálkem

V sobotu 6.února 2021 jsme se v Semněvicích v kostele sv. Jiří rozloučili s naším dlouholetým starostou panem Josefem Hálkem, který nás opustil po těžké nemoci dne 19. ledna 2021. Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením proběhlo rozloučení s určitými omezeními. Od 13.00 do 14.00hod. se v kostele uskutečnila zádušní mše za zesnulého pouze v nejužším rodinném kruhu, kterou celebroval duchovní správce horšovskotýnské farnosti P. Marek Badida. Na varhany doprovodila starostu na poslední cestu paní Eva Halvová ze Semněvic. Po skončení zádušní mše byl kostel otevřen od 14.00 do 16.00hod. k poslednímu rozloučení pro veřejnost, opět za dodržení všech hygienických opatření. S oblíbeným starostou se přišli rozloučit nejen přátelé, občané Semněvic, ale i zástupci okolních obcí či organizací, se kterými obec spolupracuje nebo jejichž je členem. Všichni jsme se shodli v tom, že za to, co vykonal pro obec, její občany, společenství, nám všem zůstane dlouho v paměti. Čest jeho památce.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram