16.09.2023

Semněvice se zapojily do kampaně Ukliďme Česko

Přejít do galerie události

Dne 16. září se naše obec Semněvice zapojila do celostátní akce "Ukliďme Česko". Dobrovolníci, kteří chtěli obci pomoci, se sešli v 9:00 před obecním úřadem, aby přispěli k uklizení našeho okolí. Celá akce trvala do 16 hodin a přinesla významné výsledky.

Během tohoto dne se nám podařilo vyklidit I. patro, spisovnu a podkroví obecního úřadu. Společnými silami jsme dokázali vyklidit prostor obecních kůlen, sklep hospody, místnosti kulturního domu a půdu v hospodě. Společně jsme udělali kus práce pro náš malý kousek světa, který obýváme. Zlikvidoval se odpad, který sice nebyl na očích, ale přesto neměl jiný účel, než že na něj zapomenutě sedal prach a znečišťoval místa, která mohou mít v budoucnu perspektivnější využití než pouze jako odkladiště nepotřebného materiálu.

Veškerý odpad jsme se snažili roztřídit. Rádi bychom také poděkovali všem, kteří projevili zájem o staré skříně, stoly a další materiál, který pro obec již neměl využití. Ti, kteří chtěli, si jej mohli zdarma odnést a využít ho pro své potřeby.

Velké díky patří všem občanům, kteří se zapojili a pomohli zlikvidovat léty vrstvené nánosy nepotřebného materiálu. Osobně bych chtěl poděkovat paní Kolářové, paní Peckové, panu Pepo, Molnárovi a oběma Václavům Urbánkům mladšímu i staršímu. Úklid obecních prostor bude dále pokračovat úklidem bývalé školy, hasičárny a bytovek.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram