31.03.2023

Strategický plán rozvoje obce s ateliérem K světu

Ateliér k světu je kreativní dílnou, kde se kolektivní prací zabýváme architekturou, urbanismem a městským designem. Společně s našimi klienty utváříme základní myšlenku - ideální představu, kterou následovně opracováváme a postupně zhmotňujeme ve vysněnou realitu. Je to proces založený na otevřenosti a oboustranné důvěře.

Dne 31. 3. 2023 proběhlo setkání občanů s architekty z ateliéru K světu. S tímto ateliérem obec připravuje dlouhodobý plán strategického rozvoje obce. Výsledkem bude ucelená koncepce rozvoje obce, která bude zohledňovat potřeby občanů, místní podmínky obce a konkrétní finanční limity, které jsou důležité pro zafinancování jednotlivých investičních akcí. Cílem je nalezení vhodných a funkčních řešení pro využití doposud nevyužívaných prostor v obci, nalézt posloupnost takových kroků, které obci umožní využívat vypisovaných dotačních zdrojů tak, abychom dokázali účinně nakládat s obecním rozpočtem a investiční akce nebyly odkázány pouze na něj. Účinné využívání dotací šetří obecní rozpočet.

Důležitým cílem vzájemné spolupráce je vytvoření pasportu míst veřejného prostoru, shromáždění veškerých informací o způsobech využití, případně nevyužití obecních prostor. Na základě této studie bude zpracován ke každému místu stručný návrh, k němuž se budou moci občané otevřeně vyjadřovat. možňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce.

V následujícím období bude obec připravena k využití tzv. participativního rozpočtu, kdy obec vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo vobci v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence obce setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat. Jsme teprve na začátku této cesty

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram