18.06.2024

Účast zastupitelů na Konferenci Efektivní stát v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Dne 18. 6. 2024 se zúčastnil starosta obce Mgr. Antonín Kolář společně s místostarostkou obce Bc. Veronikou Novákovou konference Reforma státu - Efektivní stát, která se konala v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Čelní představitelé politického spektra České republiky z řad koalice i opozice, ale také odborníci z řad státní správy se zamýšleli nad parametry nastavení efektivně řízeného státu, který občany nebude zatěžovat byrokracií, bude umět lépe hospodařit s rozpočty přerozdělovanými so místních samospráv.

Velmi živým tématem, které se bezprostředně týká i Semněvic a jí podobným obcím, o němž se na semináři mluvilo je nutnost “říznout” do samospráv, tedy omezení počtu krajů a hlavně obcí. Dnes z celkem 6250 obcí jich má 4900 méně než tisíc obyvatel. Dále se hovořilo o odstranění byrokratických bariér, auditu veřejné správy nebo reformě fungování samospráv. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, zmínil na konferenci problematiku NIMBY - nechci na svém území... a jak stát brzdí. Také promluvil o dotačních vítězích a poražených. “Efektivní stát by měl dát samosprávám více zodpovědnosti za své fungování. Vše se nedá řídit centrálně z Prahy.”

O samosprávách a jejich efektivitě promluvil předseda rozpočtové rady vlády ČR Mojmír Hampl. “Nejvyšší náklady na provoz na obyvatele mají nejmenší obce - s méně než 1000 obyvateli. Češi jsou totálně NIMBY národ.”

Úkolem zastupitelů je být dobře obeznámeni s chystanými procesy a případnými úpravami, které by se měly promítnout do změn zákonů ovlivňujících fungování samospráv a života občanů v malých obcích. Zástupci obcí by měli být vybaveni relevantními informacemi, aby mohli formulovat argumentaci obhajující zájmy občanů jimi spravovaných obcí.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram