15.09.2023

Úpravy prostoru kolem hřbitova

Obec se rozhodla přeměnit vzhled prostoru kolem našeho semněvického hřbitova. Tato iniciativa přináší nový začátek péče o naše kulturní a přírodní dědictví obce.

Prvním krokem této obnovy je postupné vyklízení a úprava místa, které dříve sloužilo jako skládka pro větve a starou trávu. Plastový odpad, sklenice a lahve, které zde zůstaly, budou odstraněny, čímž zajistíme čistý a uklizený prostor.

Po skončení vegetačního období bude po konzultaci s arboristou provedeno kácení náletových dřevin, které se zde nekontrolovaně rozrostly. Tím zajistíme zachování bezpečnosti a estetiky místa.

Příští rok přijde na řadu vyzvednutí a pietní uložení náhrobků původního německého obyvatelstva zpět na hřbitov. Současně budeme rekonstruovat a vrátíme na místo kříž, jehož kamenné torzo zůstalo za hřbitovní zdí. Tím obnovíme nejen kulturní hodnotu tohoto místa, ale i jeho duchovní význam.

Celý prostor pak projde sanací a terénními úpravami, aby získal podobu parku. Tato obnova bude umožní obyvatelům naší obce užívat si dalšího klidného a uklidňujícího místa. Tyto práce jsou jen začátkem snahy o zlepšení tohoto prostoruv. Po dokončení rekultivace hřbitovního prostoru se budeme věnovat obnově bývalého rybníka za hřbitovem. Společně můžeme vytvořit prostor, na který budeme pyšní a který bude sloužit naší komunitě ještě mnoho let. Zároveň se uskuteční další krok k propojení vycházkových stezek kolem obce.

Za vynaloženou práci bych rád poděkoval Václavu Radičovi a Romanu Molnárovi, kteří se úklidu prostoru ujali. Stejně tak poděkování patří panu Janu Vagnerovi za odvoz bioodpadu.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram