30.06.2020

Veřejné zasedání ZO

Dne 30. 6. se konalo v malém sále kulturního domu v Semněvicích veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Na tomto zasedání byla schválena aktualizace plánu společenského zařízení kompletní úpravy Semněvice a odkoupení stavebních pozemků parcelních čísel 83-92 v k. ú. Semněvice, schválený byl také prodej pozemku 276/5 v k. ú. Pocinivice u Semněvic. Zastupitelstvo také vzalo na vědomí, že všechny dopisy od pana ing. Jiřího Vaňka ohledně vyvlastnění pozemku číslo parcely 276/7 v k. ú. Pocinovice u Semněvic byly předány advokátní kanceláři v Horšovském Týně paní mgr. Julii Filipové.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram