Vyklízení odpadu v obecních nemovitostech

Dne 13. dubna 2023 se obec Semněvice postavila čelem k problému nelegální skládky na pozemku čp. 13. Byl to důležitý krok směrem k udržitelnější a čistší budoucnosti pro obec. Celý pozemek, který dříve sloužil jako místo, kam se ukládaly odpady předchozích nájemců, byl konečně vyklizen.

Tento úklid byl nákladnou záležitostí, která stála obecní rozpočet více než 50 000,- Kč. Pro malou obec jako Semněvice je taková finanční zátěž značná, a proto se obecní úřad rozhodl přijmout opatření, která zajistí, že se podobná situace nebude opakovat.

V budoucnu plánuje obec Semněvice změnit nájemní smlouvy u svých nemovitostí tak, aby obsahovaly důkladnější ustanovení o odpovědnosti nájemců za stav a čistotu najímaných prostorů. Pokud nájemní smlouva skončí, bude novým důsledně vymáhaným požadavkem, aby nájemce předal prostory čisté a vyklizené. Tímto krokem obec chce zabezpečit, že nebude muset opět čelit nákladnému úklidu nelegálních skládek v obecních nemovitostech.

Je třeba zdůraznit, že obec nemá v úmyslu finančně suplovat nezodpovědnost nájemců budov. Takové náklady znamenají ztrátu prostředků, které by mohly být využity k rozvoji obce a k poskytování lepších služeb jejím občanům.

Semněvice se tak postavily na obranu svého životního prostředí a rozpočtu. Společným úsilím místní samosprávy a občanů se doufá, že se podaří udržet obec čistou a ušetřit prostředky, které mohou být využity pro obecní blaho a rozkvět obce.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram