25.11.2023

Výsadba Sousedského stromořadí v Semněvicích

Přejít do galerie události

Nové Sousedské stromořadí podél zhruba kilometrové, dříve zarostlé polní cesty vysázeli dnes obyvatelé Semněvic. Sraz proběhl v 10:00 na polní cestě, která byla pro potřeby nové výsadby revitalizována, vyčištěna a nově zaměřena. I když počasí nepřálo, jelikož den před výsadbou nasněžilo a sněžení provázelo i den výsadby, sešlo se cca 40 lidí, několik generací jednotlivých rodin, které si nad vysazovanými stromy převzaly symbolický patronát.

Výsadba Semněvické stromořadí

Na začátku byli všichni seznámeni s principy výsadby a celou koncepcí nově vznikajícího Sousedského stromořadí. Arborista Václav Kovář předvedl správný postup výsadby, seznámil sázející s jednotlivými stromy a konceptem výsadby starých odrůd na vysokokmenech, ale zodpověděl i množství dotazů nejen pro redaktory České televize, kteří přijeli ze semněvické výsadby natočit reportáž.

Výsadba Semněvické stromořadí

Do předem vykopaných jam pak byly umístěny jednotlivé stromy. Až zjara vyjde poutník a výletník na cestě za paní Jirovcovou k jezírku, nejprve bude míjet slivoně, posléze jabloně, potom ho potěší třešně a úplně u lesa bude kvést a plodit množství hrušní. Před výsadbou bylo nutné provést ještě několik málo korekcí, jelikož některé původně objednané staré odrůdy stromů nebyly školkou dodány a na poslední chvíli byly vyměněny za stromy jiné.

Výsadba Semněvické stromořadí

Více jak polovina stromů našla své patrony, kteří si své stromy poctivě vysázeli. Ke stromům byly doplněny kůly, kořeny zaházeny, aby neomrzly. Každý se snažil ještě zasadit nějaké stromy navíc. Všichni sázející měli možnost se zahřát u ohně a občerstvit se připraveným drobným pohoštěním. Připraven byl teplý čaj, grog, buřty a chléb. Zvláštní poděkování bych rád adresoval Tomáši Jílkovi, Vojtovi Kolářovi, Jirkovi Matouškovi ml. a Romanu Molnárovi, kteří pomohli dokončit výsadbu všech zbývajících stromů tak, že se veškerá výsadba stihla během soboty. Končilo se již za nastávajícího stmívání. Poděkování ale samozřejmě patří všem, kteří se sázení účastnili a aktivně přiložili ruku k dílu, ale i těm, kteří se přišli na výsadbu podívat a podpořili tak místní komunitní duch.

Výsadba Semněvické stromořadí

V neděli byly stromy ještě jednou prohlédnut, ale především dobře zality, aby měly dostatek vláhy k přečkání zimního období. V té souvislosti by bylo možná dobré připomenout slova pana Kováře, který se snažil vysvětlit všem sázejícím, že zálivka stromů i za mírného mrazu nemůže stromům uškodit. Takto by se stalo jedině tehdy, pokud by několik dní po sobě klesaly teploty po výsadbě pod -10 st.

Dokončovací práce proběhnou během tohoto týdne, kdy se zpevní kůly, stromy se provážou, natřou se, zabezpečí proti okusu zvěře a do sadebních jam se nasype štěpka. V jarním termínu roku 2024 potom bude Sousedské stromořadí označeno informativní cedulí, stejně tak bude doplněno informativní označení k jednotlivým odrůdám stromů. Doufejme tedy, že se Sousedskému stromořadí bude v následujících dobách dobře dařit.

Pokud se stromy ujmou, první plody budou od třešní za několik let, v plné síle budou stromy tak za 20 roků. Na stromy, které by na jaře nevypučely, je poskytnuta záruka.

Veškerá výsadba byla spolufinancována z dotace Plzeňského kraje.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram